Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ३०/४/२०१० ६ μμ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΛΕΙ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε την 30η του μηνός Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου-Λυκείου Νέας Πεντέλης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσεις με τα εξής θέματα :

ΤΕΧΝΙΚΑ :
1. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 32/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επανάληψη λήψης απόφασης για την εκ περιτροπής στάθμευση οχημάτων και την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, σε διάφορες οδούς του Δήμου.
2. Εκτέλεση εργασιών περιφρούρησης και προστασίας του Λόφου Προφήτη Ηλία και διαχείρισης – διευθέτησης λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, με απευθείας ανάθεση.
3. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων περιόδου 1/5/2010 – 31/12/2010, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :
4. Καθορισμός τιμής για τους υπόχρεους ιδιοκτήτες αστικών οικοπέδων στους οποίους έγινε καθαρισμός–αποψίλωση από χόρτα, πόες, αραίωση θάμνων και ξερών κλαδιών το έτος 2007.
5. Αποδοχή ποσού 30.227,75 € (1η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2010) αποκλειστικά για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
6. Αποδοχή ποσού 11.451,80 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Α.Ο.
8. Διαγραφές – διορθώσεις στους βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ :
9. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 38/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επανάληψη λήψης απόφασης για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νέας Πεντέλης» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΝΕ.Π.»
10. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 89/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μετατροπής της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία Κ.Ε.Α.Κ.ΝΕ.Π. σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.ΝΕ.Π.
11. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. 18373/12-4-2010 έγκρισης του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο Πρόεδρος

ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου