Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 29/11/2010
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου μας,Σας καλούμε στην Ετήσια Συνέλευση του Συλλόγου ,σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού μας, που θα γίνει στο 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17.30 με τα ακόλουθα θέματα:

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Απολογισμός της ετήσιας διαχειριστικής περιόδου μέχρι 31/10/2011 και προϋπολογισμός της επομένης

3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

4. Συζήτηση και έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Προγραμματισμός δράσης για το επόμενο έτος