Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Η καταστροφή του Ερασίνου έχει αρχίσει

Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Νοέμβριος 2021

Τα παράλογα έργα καταστροφής του ποταμού Ερασίνου δυστυχώς έχουν αρχίσει!


Σε περισσότερο από το 80% της κοίτης του το ποτάμι αυτό είναι διευθετημένο φυσικά!!

Θέλω να πω ότι όλος ο γύρω χώρος προστατεύεται διότι υπάρχουν ψηλά, λοξά πρανή που εγκιβωτίζουν ότι τυχόν νερά πλημμύρας μπορεί να προκύψουν. Πρανή ύψους 1,5 - 2,5 μέτρα και σε απόσταση 10 μέτρων περίπου μπορούν άνετα να διευθετήσουν τα νερά ακόμα και της πλημμύρας των 200 ετών.
Σε ένα τέτοιο τμήμα το ποταμού άρχισαν τα έργα, όχι κάτω στον κάμπο που όντως πλημμυρίζει το ποτάμι και εμποδίζει τα αυτοκίνητα να κινηθούν!Ελλάδα 2021 !!


Με κόκκινο βέλος το σημείο λήψης

Παλαιότερες αναρτήσεις γι΄αυτό το υπέροχο μικρό ποταμάκι:

****


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου